diumenge, 18 de març de 2018

La zonificació i PTI que ens espera

Ja pots fer-te soci! Fes click i COL·LABORA

La setmana passada vaig anar a les dues reunions sobre l’avanç del PTI (Pla Territorial Insular) que es van celebrar dimarts 13/03 a Ciutadella i dimecres 14/03 a Maó. Encara que es tractava de la mateixa presentació, no donava crèdit al que vaig sentir el primer dia així que vaig haver d’anar a la reunió de Maó també.

Sobre el tema del lloguer turístic ens diuen una vegada i una altre que el PTI és l’eina que marcarà la norma definitiva i ordenarà les zones aptes pel lloguer turístic i que la zonificació que s’aprovarà en breu és transitòria. El que no s’aclareix en cap moment és quan durarà aquesta norma transitòria que poden ser anys.

En qualsevol cas a les reunions hi havia la presidenta del CIMe i Gemma Peribáñez representant de Ezquiaga Arquitectura que és l’empresa que dona suport a la redacció i part tècnica del PTI. A Maó també hi era el Director Insular d’ordenació del territori.


Peribáñez va fer una explicació de l’abast d’aquest nou PTI i segons diu s’està produint una residencialització de sol turístic (residents que viuen fora dels nuclis tradicionals) i una turistificació dels nuclis de població (lloguer turístic, hotels d’interior). Per tant aquest nou PTI té la intenció de frenar i revertir aquesta situació ja que segons ells, l’obligació de l’Administració és intentar mantenir les famílies als centres de població i que s’haurien de traslladar tots els equipaments públics també el centre. Va posar exemples com hospital, escoles, instituts, serveis socials, la seu del Consell Insular... Segons la ponent, a partir d’un 30% d’habitatges que no son residencials apareixen els problemes de convivència, guetos, etc però posava exemples de grans ciutats que crec que no es corresponen ni es poden extrapolar a la realitat de Menorca.

Personalment no veig perquè l’Administració s’ha de veure obligada a “forçar” als residents a viure als centres ni tampoc entenc com tots aquests equipaments es poden portar als nuclis. Algú s’imagina l’Hospital Mateu Orfila, els instituts, escoles, la presó, la seu del Consell Insular al centre de Maó? Impensable.

Tampoc veig perquè s’ha d’obligar als turistes a allotjar-se sempre a zones turístiques (urbanitzacions) que és el que proposa aquest PTI, ja que tota aquella idea de desestacionalització sembla que ja no és present. On s’allotjaran els turistes d’octubre a maig quan tenim les urbanitzacions tancades? El turisme ha canviat, molta gent prefereix un habitatge al centres abans que un hotel, un tracte més proper amb la gent local i una experiència diferent d’allotjament. Estem condemnant aquest turisme a que no tingui oferta regulada i per tant apostem de nou pel model hoteler i del tot inclòs. La presidenta del CIMe parla de que aquesta zonificació no prohibirà res que fos legal fins ara però està obviant tota la oferta que ells consideren il·legal, que existeix i que amb aquesta zonificació i PTI mai més podrà ser legalitzada sinó que serà perseguida i sancionada.

Estic d’acord que hi ha un problema creixent de preus de l’habitatge en quan al lloguer de llarga durada però no entenc perquè només es vol atacar aquest problema prohibint el lloguer turístic als centres. Tenc la impressió que creuen que així s’abaratirà el lloguer de llarga durada però crec que no veuen que molts propietaris no volen un tipus de lloguer on es fa difícil gestionar les situacions amb inquilins que no paguen les rendes, que no saben com es trobaran l’habitatge al final del lloguer, que volen poder tenir més disponibilitat del seu habitatge i no en volen perdre aquesta disponibilitat durant els 3 anys que dura un contracte de lloguer, o que no volen situacions en que lloguen l’habitatge i al cap de pocs mesos el inquilins se’n van i n’han de tornar a cercar de nous... Com ja he dit altres vegades, està clar que el tema del lloguer turístic necessita una regulació (no una prohibició) però per afrontar el problema dels preus de l’habitatge s’ha d’atacar també per altres vies que facin que el lloguer de llarga durada sigui més atractiu i on també es podrien plantejar bonificacions fiscals. Cal dir també que resulta imperatiu obligar a les grans empreses (bancs, promotores immobiliàries...) causants de la crisi i de la bombolla immobiliària a que obrin els seus pisos buits (que encara n’hi ha i molts) i que els destinin a habitatge, ja que no només s’hi val aplicar mesures contra els particulars i deixar a les empreses sense assumir cap tipus de responsabilitat per la situació viscuda en aquest país. Si no hi fem alguna cosa ens veurem condemnats a viure aquestes situacions una vegada i una altre i veure com els ciutadans acabem pagant indemnitzacions i rescats que mai ens seran retornats.

Un aspecte molt important que em va sobtar i molt, és que considerin que el turisme hoteler reparteix molt millor el benefici econòmic que suposa el turisme envers el lloguer turístic d’habitatges. Primer, perquè tots els beneficis que generi un negoci hoteler van a parar a les mateixes mans, i si l’empresa no és local, no es queden a Menorca i segon, diuen que les dades manifesten que el tipus d’allotjament hoteler genera més riquesa a l’economia local. Això ja si que no ho entenc de cap manera i n’he cercat algunes dades per corroborar-ho. A la següent gràfica de l’INE (Institut Nacional d’Estadística) on es representa la despesa turística segons si l’allotjament és fa en hotels o en habitatges de lloguer turístic (representats com “Resto de mercado” a la imatge) es veu clarament com aquesta tendència que ells defensen s’ha revertit:


I encara una gràfica més interessant si l’agafem per mesos des de que hi ha registre a l’octubre de 2015. En tots els mesos la despesa dels turistes és superior en habitatges de lloguer turístic que en hotels, però a més a més, en els mesos d’hivern (remarcat en groc) es produeixen pics on la despesa és molt superior quan els turistes no s’allotgen en hotels. Així és que aquesta zonificació i prohibició del lloguer turístic als nuclis urbans afectarà greument a l’economia de Menorca i a la desestacionalització. Les dades de l’INE en parlen per si soles.


Crec que l’actual equip de govern del CIMe ha de reflexionar sobre la norma que es proposen aprovar, i més quan en una de les reunions, la que era presidenta del CIMe l’any 2003 i que va aprovar el primer PTI, va exposar que tenia certs dubtes sobre aquest model de prohibició que ara es presenta.

Fins ara havia tingut la idea que la zonificació era una aposta exclusivament política del CIMe però després d’aquestes dues reunions no n’estic tant segur i per això al finalitzar la presentació de la 2a reunió a Maó vaig demanar el següent a la Sra. Peribáñez: 
- “En referència al lloguer turístic entenc que el CIMe els ha consultat a vostès els tècnics d’Ezquiaga Arquitectura sobre la zonificació i entenc que vostès avalen aquest model de prohibició pel PTI” 
La resposta va ser “SI”. S’excusen en que no és un model de prohibició sinó una regulació, etc, etc. Jo d’això que volen fer n’hi dic PROHIBIR per molt que vulguin anomenar-ho d’altres maneres. I no només això, una empresa privada, en aquest cas Ezquiaga Arquitectura, és la que està avalant aquesta prohibició, esperem que aquest aval sigui amb estudis i números al darrere que se’ns puguin explicar detalladament als ciutadans i que aportin garantia que les previsions es compliran i que no hi hagi cap altre tipus de motivació ni pressió de sectors que potser quedarien beneficiats d’aplicar aquesta prohibició.

Per tant, si creus que d’un vegada per totes propietaris i ciutadans de Menorca ens hem d’unir envers aquest tema, si creus que aquesta activitat s’ha de regular de forma que la normativa no es basi en prohibicions, si creus que és necessària una associació d’àmbit menorquí i vols formar part d’APTUME (Associació pel lloguer turístic de Menorca) com a membre o soci, visita la web www.aptume.com i escriu al formulari de contacte o al correu info@aptume.com
Tan bon punt APTUME s’hagi constituït sereu informats de com unir-vos per ajudar a defensar el que creiem just en matèria de lloguer turístic així com el seu encaix dins de la societat menorquina.

APTUME no es concep com a associació substitutòria d'APTUR-Balears sinó com a complement de la mateixa i amb el propòsit de plena col·laboració i per això volem crear un acord el més aviat possible i defensar junts el que creiem just en matèria de lloguer turístic.dijous, 8 de març de 2018

APTUME - Associació pel lloguer turístic de Menorca

Ja pots fer-te soci! Fes click i COL·LABORA

Després de la reunió del passat 27 de febrer amb la presidenta del CIMe i donat que la seva postura és clara envers la zonificació que es planteja basada en criteris de prohibició, crec que hem d’intentar de totes les maneres possibles que l’activitat de lloguer turístic es reguli d’una manera digne. Per això és necessària la creació d’APTUME (Associació pel lloguer turístic de Menorca).

Notícia IB3 Ràdio a l'informatiu migdia del 09-03-2018
Atès que les normatives i lleis turístiques son d’àmbit autonòmic i insular, les finalitats de l’associació que es recolliran en els seus estatuts seran:

1- Aconseguir una normativa del lloguer turístic a Menorca basada en la regulació per tal que qualsevol propietari particular pugui realitzar lloguer turístic directament o a través d’alguna empresa que gestioni les seves propietats, sota els criteris de qualitat, seguretat i tributació que estableixi la normativa.

2- Que aquesta normativa estableixi una regulació que garanteixi la convivència entre el lloguer turístic, el lloguer de temporada, el lloguer de llarga durada i els residents.

3- Que s’apliquin mesures en tots els àmbits i no només mesures basades en la prohibició i restricció de la normativa turística als propietaris particulars d’habitatges, per tal aconseguir un model on aquesta convivència sigui equilibrada.

4- Aconseguir que el lloguer turístic esdevingui un referent de qualitat, excel·lència i convivència i que aquesta imatge es projecti com a model de sostenibilitat i motor econòmic per a l’illa de Menorca, basat en un millor repartiment dels beneficis que genera el turisme.

Per aconseguir aquestes finalitats, es desenvoluparan les activitats següents:

1- Activitats relacionades en la divulgació de la Llei Turística en vigor i de les modificacions proposades per les diferents forces polítiques d’àmbit insular i autonòmic.

2- Activitats per fomentar el model de convivència entre turistes i residents.

3- Activitats per tal que s’assoleixin els nivells i es compleixin les normes en quan a qualitat, seguretat i tributació. Generar models que incrementin l’establert en la normativa per tal d’aconseguir un major nivell de qualitat i seguretat en l’activitat del lloguer turístic amb l’objectiu d’aconseguir que el lloguer turístic de Menorca sigui un referent d’excel·lència en el sector.

4- Aquestes activitats es realitzaran a través d’accions de comunicació, reunió, informació, actes públics, seminaris, cursos, pàgines web, xarxes socials i qualsevol altre tipus d’accions que serveixin per arribar a donar a conèixer les finalitats i activitats de l’associació envers el lloguer turístic a Menorca.

Per tant, si creus que d’un vegada per totes propietaris i ciutadans de Menorca ens hem d’unir envers aquest tema, si creus que aquesta activitat s’ha de regular de forma que la normativa no es basi en prohibicions i vols formar part d’aquesta associació de manera activa en la seva creació, visita la web www.aptume.com o escriu un correu a info@aptume.com

Si creus que aquesta associació és necessària i en vols formar part com a soci també et pots posar en contacte i tan bon punt s’hagin realitzat els tràmits oportuns sereu informats de com fer-vos socis per ajudar a defensar el que creiem just en matèria de lloguer turístic així com el seu encaix dins de la societat menorquina.

APTUME no es concep com a associació substitutòria d'APTUR-Balears sinó com a complement de la mateixa i amb el propòsit de plena col·laboració i per això es pretén ratificar aquest acord de col·laboració per ambdues partsDonat que hi ha certs aspectes que es regulen sota àmbit insular com és la zonificació i les tipologies d’habitatges és indispensable una associació com aquesta per tal que es defensin els interessos dels propietaris i ciutadans menorquins que creuen que aquest és un tema de vital importància per la convivència, economia i benestar de Menorca.

  
Col·labora en la creació d'APTUME i fes-te'n soci!