dissabte, 28 d’abril de 2018

Comunicat APTUME 28-04-2018


Benvolguts/des

Des de l’associació d’àmbit menorquí APTUME (Associació pel lloguer turístic de Menorca) volem informar del següent:

- Al·legacions a la proposta inicial de zonificació que va aprovar el CIMe. Es fa públic el document de treball que ha passat als serveis jurídics col·laboradors per tal que en surtin les al·legacions a presentar abans del 15/05 que és quan expira el termini. Enllaç al document:

https://drive.google.com/open?id=16PS-JNwY6W2yKkoaBSK6aOpMIkmpxENy

- Pregunta al ple del CIMe i resposta de la presidenta (enllaç al vídeo):

https://drive.google.com/open?id=1QYzYcsQpk5oGRlJYsukCOTuDwoyg38_z

Creiem que la resposta era previsible. Si els serveis jurídics del CIMe han fet correctament la seva feina no hi haurà problema, però tenim exemples d’altres casos que confirmen precedents desafortunats i que han acabat en indemnitzacions que paguem tots els menorquins. Segons el contingut de l’aprovació definitiva de la zonificació i si els serveis jurídics ho aconsellen, APTUME interposarà un recurs contenciós administratiu contra aquesta norma.

- El president d’APTUME, va estar present a la mesa de Turisme i Model Econòmic del dia 25 d’abril que es va celebrar al CIMe i que treballa en la revisió del PTI. La visió de l’associació sobre la regulació del lloguer turístic és ben sabuda i es va reiterar en aquesta trobada on creiem que les postures encara estan molt allunyades entre el que el CIMe proposa pel nou PTI i el que es defensa des d’APTUME. 

- S’han fet consultes al Canal d’Informació habilitat pel CIMe a la web http://www.cime.es/lloguerturistic i també peticions via instància telemàtica a traves de la Carpeta Ciutadana https://www.carpetaciutadana.org/ demanant informació, obtenint les respostes que es mostren al següent document:

https://drive.google.com/open?id=1PqS8g6BlOeF-P-NIdJcDd33HAPLSNCIu

Creiem inacceptable que es posi en marxa un Canal d’Informació com aquest per donar les respostes obtingudes, i per tant entenem que no aporta res ni clarifica les qüestions que se’ls planteja. 
Creiem que és inadmissible que tampoc es doni resposta a les peticions fetes via instància de la manera corresponent, en un tema com la regulació del lloguer turístic, que s’hauria d’explicar de la manera més clara possible.

- S’ha concertat una reunió pel proper dia 1 de maig a Maó amb representants de l’associació HABTUR, per tal de definir la col·laboració que es pot dur a terme entre APTUME i HABTUR envers la regulació del lloguer turístic i en concret la zonificació que es planteja a Menorca.

Des d’APTUME es fa una crida a tots els propietaris i ciutadans de Menorca per fer front comú envers el lloguer turístic d’habitatges, per tal que aquesta activitat es reguli de forma que la normativa no es basi en prohibicions. 

Per estar informat i formar part d’APTUME com a membre o soci, visita la web www.aptume.com i escriu al formulari de contacte o al correu info@aptume.com 
  
Moltes gràcies per la vostre atenció, suport i col·laboració.dilluns, 23 d’abril de 2018

Preguntes al Ple del CIMe 23-04-2018


Benvolguts/des

A continuació teniu el video amb la resposta de la presidenta del CIMe a les preguntes plantejades avui capvespre al Ple del CIMe.


A la sortida del Ple hem fet una reunió improvitzada amb la presidenta del partit popular a Menorca després de realitzar les preguntes, per tal de conèixer els punts de vista sobre el tema del lloguer turístic i la zonificació dels partits que no estan actualment al govern. Ens hem empaçat pet tenir una reunió amb la junta directiva d'APTUME i que ens puguin explicar amb més calma la seva postura envers el lloguer turístic d’habitatges.


Des d’APTUME es fa una crida a tots els propietaris i ciutadans de Menorca per fer front comú envers el lloguer turístic d’habitatges, per tal que aquesta activitat es reguli de forma que la normativa no es basi en prohibicions. Per estar informat i formar part d’APTUME com a membre o soci, visita la web www.aptume.com i escriu al formulari de contacte o al correu info@aptume.com 
  
Moltes gràcies per la vostre atenció, suport i col·laboració.


dijous, 19 d’abril de 2018

Comunicat premsa APTUME 19-04-2018


Benvolguts/des

Des de l’associació d’àmbit menorquí APTUME (Associació pel lloguer turístic de Menorca) estem treballant actualment en diversos punts per tal d’aconseguir una regulació digne per l’activitat de lloguer turístic d’habitatges. En concret es porten a terme les següents tasques:

- Al·legacions a la proposta inicial de zonificació que va aprovar el CIMe. Es disposa d’un document de treball bastant avançat i que ha passat als serveis jurídics col·laboradors per tal que aquestes al·legacions es presentin abans del 15/05 que és quan expira el plaç.

- S’ha realitzat la següent petició per realitzar 3 qüestions en el proper ple del proper dia 23 d’abril. Aquí es poden consultar: 

https://drive.google.com/file/d/1wW84x_xGq2k2sDDNihKcyQx9jPFAhV5R/

- S’ha demanat que hi pugui haver un representant d’APTUME a la mesa de Turisme i Model Econòmic del dia 25 d’abril a les 16:00 hores com a part de les meses que estan treballant en la revisió del Pla territorial insular de Menorca (PTI), petició que ha estat acceptada pel CIMe i on s’exposarà la visió d’APTUME sobre la regulació del lloguer turístic.

- Es mantenen contactes amb l’associació HABTUR, per tal de definir la col·laboració que pot dur a terme envers l’aprovació inicial de la zonificació que ha fet el CIMe. Es preveu una trobada entre ambdues associacions en la primera quinzena de maig.

- Ja s’han realitzat els tràmits administratius oportuns per tal que APTUME tingui entitat jurídica pròpia com a associació sense ànim de lucre en base als seus estatuts:

https://drive.google.com/open?id=1j_YDx4hf0MXXbmA7pQX5WZ3ZjsSAeUv_

- Un cop el CIMe hagi revisat les al·legacions i eventualment es faci l’aprovació definitiva de la zonificació (tal com es va aprovar inicialment o amb els canvis que s’hi puguin realitzar), APTUME es proposa elevar aquestes al·legacions (amb els canvis pertinents si el CIMe fa alguna modificació a la seva aprovació inicial de la zonificació) al Defensor del Poble en primer lloc, per tal que avalui la seva idonietat i proporcionalitat, i en segon lloc es plantejarà la possibilitat de presentar un recurs contenciós administratiu en cas que es consideri viable i oportú.

Per tant, des d’APTUME es fa una crida a tots els propietaris i ciutadans de Menorca per fer front comú envers el lloguer turístic d’habitatges, per tal que aquesta activitat es reguli de forma que la normativa no es basi en prohibicions. Per estar informat i formar part d’APTUME com a membre o soci, visita la web www.aptume.com i escriu al formulari de contacte o al correu info@aptume.com 
  
Moltes gràcies per la vostre atenció, suport i col·laboració.